forces and motion basics


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel forces and motion basics
Beskrivelse - Investigate the relationship between force, mass, and the direction of motion of the objects.
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Lab, Remote Learning
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord forces motion balanced sum direction
Simuleringer Forces and Motion: Basics


Forfattere Lamia Alamrzooqi
Skole / Organisasjon university
Lastet opp 21.11.20
Oppdatert 21.11.20