Pushing Things Around


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Pushing Things Around
Omtale Investigate the relationship between force and motion.
Emne Fysikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Conceptual Physics, NGSS, Newton's second law, newton, phyz
Simuleringar Forces and Motion: Basics (HTML5), Forces and Motion: Basics


Forfattarar Dean Baird
Skule / Organisasjon Rio Americano High School
Lasta opp 19.10.14
Oppdatert 18.04.22