Pushing Things Around


Download alle filer som en komprimeret .zip


Tittel Pushing Things Around
Beskrivelse Investigate the relationship between force and motion.
Emne Fysik
Niveau Gymnasium
Type Laboratorie
Varighed 60 minutter
Svar inkluderet Nej
Sprog Engelsk
Nøgleord Conceptual Physics, NGSS, Newton's second law, newton, phyz
Simuleringer Kræfter og bevægelse: Basis (HTML5), Kræfter og bevægelse: Basis


Forfattere Dean Baird
Skole / organisation Rio Americano High School
Dato for tilmelding 19-10-14
Dato for opdatering 18-04-22