Pushing Things Around


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Pushing Things Around
Beskrivelse Investigate the relationship between force and motion.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Conceptual Physics, NGSS, Newton's second law, newton, phyz
Simuleringer Krefter og bevegelse: Grunnleggende (HTML5), Forces and Motion: Basics


Forfattere Dean Baird
Skole / Organisasjon Rio Americano High School
Lastet opp 19.10.14
Oppdatert 18.04.22