Pushing Things Around


Download Или можете да ги преземете сите датотеки како компресирани зип архиви.


Наслов Pushing Things Around
Опис Investigate the relationship between force and motion.
Предмет Физика
Ниво Висока школа
Тип Лабораторија
Траење 60 минути
Одговорите се вклучени Не
Јазик Англиски
Клучни зборови Conceptual Physics, NGSS, Newton's second law, newton, phyz
Симулации Сили и движење - Основи (HTML5), Сили и движење - Основи


Автори Dean Baird
Школо / Организација Rio Americano High School
Поставено 19.10.14
Обновено 18.4.22