Le Chatelier's Principle Demos


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Le Chatelier's Principle Demos
Omtale This is the full instructions for two demos, both about the concept of reversible reactions and introducing Le Chatelier's Principle. One of the demos uses the reversible reactions program; the other uses water with food coloring in two containers.
Emne Kjemi
Nivå Vidaregåande skule
Type Demonstrasjon, Lab, Omgrepsspørsmål
Tid 60 minutt
Inneheld svar Ja
Språk English
Nøkkelord concept reversible reaction, equilibrium, le chatelier
Simuleringar Reversible Reactions


Forfattarar Laura Conrad
Skule / Organisasjon Corsicana ISD
Lasta opp 23.02.11
Oppdatert 13.08.12