Le Chatelier's Principle Demos


Download Или можете да ги преземете сите датотеки како компресирани зип архиви.


Наслов Le Chatelier's Principle Demos
Опис This is the full instructions for two demos, both about the concept of reversible reactions and introducing Le Chatelier's Principle. One of the demos uses the reversible reactions program; the other uses water with food coloring in two containers.
Предмет Хемија
Ниво Висока школа
Тип Демонстрација, Концепт Прашања, Лабораторија
Траење 60 минути
Одговорите се вклучени Да
Јазик Англиски
Клучни зборови concept reversible reaction, equilibrium, le chatelier
Симулации Повратни (реверзибилни) процеси


Автори Laura Conrad
Школо / Организација Corsicana ISD
Поставено 23.2.11
Обновено 13.8.12