Le Chatelier's Principle Demos


Download wszystkie pliki jako skompresowany .zip


Tytuł Le Chatelier's Principle Demos
Opis This is the full instructions for two demos, both about the concept of reversible reactions and introducing Le Chatelier's Principle. One of the demos uses the reversible reactions program; the other uses water with food coloring in two containers.
Przedmiot Chemia
Poziom Liceum
Rodzaj Demonstracja, Laboratorium, Pytania koncepcyjne
Czas trwania 60 minut
Zawiera odpowiedzi Tak
Język angielski
Słowa kluczowe concept reversible reaction, equilibrium, le chatelier
Symulacja(e) Reakcje odwracalne


Autorzy Laura Conrad
Szkoła / Organizacja Corsicana ISD
Data przesłania 11-02-23
Data zaktualizowana 12-08-13