Le Chatelier's Principle Demos


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Le Chatelier's Principle Demos
Beskrivelse This is the full instructions for two demos, both about the concept of reversible reactions and introducing Le Chatelier's Principle. One of the demos uses the reversible reactions program; the other uses water with food coloring in two containers.
Emne Kjemi
Nivå Videregående skole
Type Begrepsspørsmål, Demonstrasjon, Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Ja
Språk English
Nøkkelord concept reversible reaction, equilibrium, le chatelier
Simuleringer Reversible reaksjoner


Forfattere Laura Conrad
Skole / Organisasjon Corsicana ISD
Lastet opp 23.02.11
Oppdatert 13.08.12