Electromagnetic Generation - Phet simulation


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Electromagnetic Generation - Phet simulation
Omtale For 9th grade Conceptual Physics. Used as end of unit review after lots of hands-on and demos
Emne Fysikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Electromagnetism Review
Simuleringar Faraday's Electromagnetic Lab


Forfattarar Pauline Seales
Skule / Organisasjon Pacific Collegiate Scholl
Lasta opp 31.07.10
Oppdatert 02.08.10