Electromagnetic Generation - Phet simulation


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Electromagnetic Generation - Phet simulation
Beskrivelse For 9th grade Conceptual Physics. Used as end of unit review after lots of hands-on and demos
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Electromagnetism Review
Simuleringer Faraday's Electromagnetic Lab


Forfattere Pauline Seales
Skole / Organisasjon Pacific Collegiate Scholl
Lastet opp 31.07.10
Oppdatert 02.08.10