Electromagnetic Generation - Phet simulation


Download किंवा सर्व फाइल्स संपिडित स्वरुपात उतरवून घ्या


शिर्षक Electromagnetic Generation - Phet simulation
वर्णन For 9th grade Conceptual Physics. Used as end of unit review after lots of hands-on and demos
विषय भौतिक्शास्त्र
स्तर उच्च माध्यमिक
प्रकार प्रयोगशाळा
कालावधी 60 मिनिटस
उत्तरांसह नाही
भाषा इंग्रजी
खुणेचे शब्द Electromagnetism Review
सादश्य फॅरेडेची विद्युतचुंबकीय प्रयोगशाळा


लेखक Pauline Seales
शाळा/संस्था Pacific Collegiate Scholl
दाखल दिनांक 7/31/10
आद्यवत 8/2/10