Moving Man: Anayzing Graphs


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Moving Man: Anayzing Graphs
Omtale
Emne Fysikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Omgrepsspørsmål
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord kinematics graphs motion
Simuleringar The Moving Man


Forfattarar David Moutoux
Skule / Organisasjon Jefferson County School District, Bear Creek High School
Lasta opp 17.09.07
Oppdatert 22.11.08