Moving Man: Anayzing Graphs


Download Možete preuzeti sve mаterijаle spаkovаne u zip аrhivu.Naslov Moving Man: Anayzing Graphs
Opis
Subjekt Fizika
Nivo High School (Viša škola)
Tip Koncept pitanja
Trajanje 30 minuta
Uključen odgovor Ne
Jezik Engleski
Ključne riječi kinematics graphs motion
Simulacije Šetаč (promjenljivo prаvolinijsko kretаnje)


Autori: David Moutoux
Kontakt e-mail dmoutoux@jeffco.k12.co.us
Škola / Organizacija Jefferson County School District, Bear Creek High School
Poslato 9/17/07
Obnovljeno 11/22/08