Moving Man: Anayzing Graphs


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Moving Man: Anayzing Graphs
Beskrivelse
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Begrepsspørsmål
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord kinematics graphs motion
Simuleringer Mannen som går


Forfattere David Moutoux
Skole / Organisasjon Jefferson County School District, Bear Creek High School
Lastet opp 17.09.07
Oppdatert 22.11.08