Moving Man: Anayzing Graphs


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Moving Man: Anayzing Graphs
Beskrivelse
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Begrepsspørsmål
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord kinematics graphs motion
Simuleringer Mannen som går


Forfattere David Moutoux
E-post for kontakt dmoutoux@jeffco.k12.co.us
Skole / Organisasjon Jefferson County School District, Bear Creek High School
Lastet opp 17.09.07
Oppdatert 22.11.08