free fall


Download alle bestanden zijn zipbestanden


Titel free fall
Beschrijving - Free Fall: is any motion of a body where gravity is the only force acting upon it. -The slope of the tangent at any point represents the instantaneous velocity of the object at that time. -The (velocity-time) graph is a straight line The slope = the acceleration due to gravity (g). - From the graph, find the acceleration due to gravity (g).
Onderwerp Fysica
Niveau Hoger secundair onderwijs, Undergrad - Intro
Type Labo, Leren van op afstand.
Duur 90 minuten
Antwoorden inbegrepen Neen
Taal Engels
Sleutelwoorden free fall worksheet
Simulatie(s) Projectielbeweging


Auteur(s) Besan Rabaia
Emailadres besanrabaia@gmail.com
School Besan Rabaia
Datum waarop ingediend 22-11-20
Datum waarop aangepast 22-11-20