free fall


Download Ou pode descargar tosos os arquivos como un ficheiro zip comprimido.


Título free fall
Descrición - Free Fall: is any motion of a body where gravity is the only force acting upon it. -The slope of the tangent at any point represents the instantaneous velocity of the object at that time. -The (velocity-time) graph is a straight line The slope = the acceleration due to gravity (g). - From the graph, find the acceleration due to gravity (g).
Tema Física
Nivel Bacharelato, Universitario - Inicio
Tipo Laboratorio, Remote Learning
Duración 90 minutos
Respostas incluidas Non
Linguaxe English
Palabras clave free fall worksheet
Simulacións Movemento de Proxectís


Autores Besan Rabaia
Centro Escolar / Institución Besan Rabaia
Presentado 11/22/20
Actualizado 11/22/20