free fall


Download Bütün dosyaları sıkıştırılmış bir zip arşivi olarak indirebilirsiniz


Başlık free fall
Açıklama - Free Fall: is any motion of a body where gravity is the only force acting upon it. -The slope of the tangent at any point represents the instantaneous velocity of the object at that time. -The (velocity-time) graph is a straight line The slope = the acceleration due to gravity (g). - From the graph, find the acceleration due to gravity (g).
Ders Fizik
Seviye Lisans - Giriş, Lise
Tür Laboratuvar, Uzaktan Öğrenme
Süre 90 dakika
Dahil Edilen Yanıtlar Hayır
Dil İngilizce
Anahtar Kelimeler free fall worksheet
Simülasyon(lar) projectile-motion


Yazar(lar) Besan Rabaia
Okul / Kurum Besan Rabaia
Gönderildiği tarih 22.11.2020
Güncellendiği tarih 22.11.2020