free fall


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov free fall
Popis - Free Fall: is any motion of a body where gravity is the only force acting upon it. -The slope of the tangent at any point represents the instantaneous velocity of the object at that time. -The (velocity-time) graph is a straight line The slope = the acceleration due to gravity (g). - From the graph, find the acceleration due to gravity (g).
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola, Vysoká škola - začínajúci
Typ Laboratórne cvičenie, Remote Learning
Trvanie 90 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová free fall worksheet
Simulácia Pohyb strely


Autor(i) Besan Rabaia
Škola / Organizácia Besan Rabaia
Dátum odoslania 22.11.2020
Dátum aktualizácie 22.11.2020