free fall


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel free fall
Omtale - Free Fall: is any motion of a body where gravity is the only force acting upon it. -The slope of the tangent at any point represents the instantaneous velocity of the object at that time. -The (velocity-time) graph is a straight line The slope = the acceleration due to gravity (g). - From the graph, find the acceleration due to gravity (g).
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Vidaregåande skule
Type Lab, Remote Learning
Tid 90 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord free fall worksheet
Simuleringar Projectile Motion


Forfattarar Besan Rabaia
Skule / Organisasjon Besan Rabaia
Lasta opp 22.11.20
Oppdatert 22.11.20