free fall


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel free fall
Beskrivelse - Free Fall: is any motion of a body where gravity is the only force acting upon it. -The slope of the tangent at any point represents the instantaneous velocity of the object at that time. -The (velocity-time) graph is a straight line The slope = the acceleration due to gravity (g). - From the graph, find the acceleration due to gravity (g).
Emne Fysikk
Nivå Student - introduksjon (bachelor), Videregående skole
Type Lab, Remote Learning
Varighet 90 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord free fall worksheet
Simuleringer Projectile Motion


Forfattere Besan Rabaia
Skole / Organisasjon Besan Rabaia
Lastet opp 22.11.20
Oppdatert 22.11.20