Student Guide for PhET - Gas Properties html5 - Word to Google doc friendly


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.

Please DO NOT request edit access to the Google activity.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Tittel Student Guide for PhET - Gas Properties html5 - Word to Google doc friendly
Beskrivelse This is a visual sheet to help learners discover P,T,V relationships using this sim.
Emne Kjemi
Nivå Ungdomsskole, Videregående skole
Type Lab, Lekser, Remote Learning
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord gas laws, pressure, temperature, volume
Simuleringer Gas Properties (HTML5)


Forfattere Brian Libby
Skole / Organisasjon Ben Davis High School
Lastet opp 18.09.20
Oppdatert 09.10.20