Student Guide for PhET - Gas Properties html5 - Word to Google doc friendly


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip

Please DO NOT request edit access to the Google activity.

In order to create your own version of this activity, make a copy. (File > Make a Copy)Názov Student Guide for PhET - Gas Properties html5 - Word to Google doc friendly
Popis This is a visual sheet to help learners discover P,T,V relationships using this sim.
Predmet Chémia
Úroveň Stredná škola, ZŠ druhý stupeň
Typ Domáca úloha, Laboratórne cvičenie, Remote Learning
Trvanie 30 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová gas laws, pressure, temperature, volume
Simulácia Vlastnosti plynu (HTML5)


Autor(i) Brian Libby
Škola / Organizácia Ben Davis High School
Dátum odoslania 18.9.2020
Dátum aktualizácie 9.10.2020