Coulomb's Self Discovery Activity


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Coulomb's Self Discovery Activity
Beskrivelse self discovery activity where student generates Coulomb's law themselves and compares the law to Universal Law of Gravitation.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Guided Activity
Varighet 90 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Coulomb's Law, Electrostatics
Simuleringer Coulombs Lov (HTML5)


Forfattere Matthew Leach
Skole / Organisasjon Douglas County High School
Lastet opp 02.04.19
Oppdatert 09.04.19