Coulomb's Self Discovery Activity


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Coulomb's Self Discovery Activity
Popis self discovery activity where student generates Coulomb's law themselves and compares the law to Universal Law of Gravitation.
Predmet Fyzika
Úroveň Stredná škola
Typ Sprievodné aktivity
Trvanie 90 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová Coulomb's Law, Electrostatics
Simulácia Coulombov zákon (HTML5)


Autor(i) Matthew Leach
Škola / Organizácia Douglas County High School
Dátum odoslania 2.4.2019
Dátum aktualizácie 9.4.2019