Coulomb's Self Discovery Activity


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Coulomb's Self Discovery Activity
Omtale self discovery activity where student generates Coulomb's law themselves and compares the law to Universal Law of Gravitation.
Emne Fysikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Guided Activity
Tid 90 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Coulomb's Law, Electrostatics
Simuleringar Coulomb's Law (HTML5)


Forfattarar Matthew Leach
Skule / Organisasjon Douglas County High School
Lasta opp 02.04.19
Oppdatert 09.04.19