Exploring Pressure Underground with PhET Simulation Lab


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Exploring Pressure Underground with PhET Simulation Lab
Beskrivelse A MS level sim lab on depth and pressure.
Emne Fysikk, Geofag
Nivå Ungdomsskole
Type Demonstrasjon, Guided Activity, Lab, Lekser
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord aquifers, earth science, water underground, wells
Simuleringer Under Pressure (HTML5)


Forfattere Chris McNary
Skole / Organisasjon Andover Public Schools
Lastet opp 08.02.19
Oppdatert 08.02.19