Exploring Pressure Underground with PhET Simulation Lab


Download یا میتوانید فایل را به صورت زیپ شده بارگذاری کنید


عنوان Exploring Pressure Underground with PhET Simulation Lab
شرح A MS level sim lab on depth and pressure.
موضوع علوم زمین، فیزیک
سطح راهنمایی
نوع Guided Activity، آزمایشگاه، نمایش، کار در خانه
مدت دقیقه ها 30
پاسخ ها شامل خیر
زبان انگلیسی
کلید واژه aquifers، earth science، water underground، wells
شبیه سازی ها تحت فشار (HTML5)


نویسنده Chris McNary
مدرسه / سازمان Andover Public Schools
ارسال شده 2/8/19
بروزرسانی شده 2/8/19