Exploring Pressure Underground with PhET Simulation Lab


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Exploring Pressure Underground with PhET Simulation Lab
Popis A MS level sim lab on depth and pressure.
Predmet Fyzika, Veda o Zemi
Úroveň ZŠ druhý stupeň
Typ Demonštrácia, Domáca úloha, Laboratórne cvičenie, Sprievodné aktivity
Trvanie 30 min
Vrátane odpovedí Nie
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová aquifers, earth science, water underground, wells
Simulácia Tlak v kvapaline (HTML5)


Autor(i) Chris McNary
Škola / Organizácia Andover Public Schools
Dátum odoslania 8.2.2019
Dátum aktualizácie 8.2.2019