Kepler's Laws and Orbits


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Kepler's Laws and Orbits
Beskrivelse Activity runs through shapes of orbits and links these orbits to Kepler's first two laws of planetary motion
Emne Astronomi, Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Guided Activity, Lab, Lekser
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Kepler's Laws; Orbits; Planetary Motion; Stars; Planets; Satellites
Simuleringer Gravitasjon og baner (HTML5)


Forfattere Simon Lees
E-post for kontakt slees@sthildas.qld.edu.au
Skole / Organisasjon St Hildas
Lastet opp 15.07.17
Oppdatert 15.07.17