Kepler's Laws and Orbits


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Kepler's Laws and Orbits
Omtale Activity runs through shapes of orbits and links these orbits to Kepler's first two laws of planetary motion
Emne Astronomi, Fysikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Guided Activity, Lab, Lekser
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Kepler's Laws; Orbits; Planetary Motion; Stars; Planets; Satellites
Simuleringar Gravity and Orbits (HTML5)


Forfattarar Simon Lees
Skule / Organisasjon St Hildas
Lasta opp 15.07.17
Oppdatert 15.07.17