Projectile Motion


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Projectile Motion
Beskrivelse Analyzing trajectories, taking note of the causes of variations.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Lab
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord angles, heights, ranges, times
Simuleringer Projectile Motion


Forfattere Bernadette Kozak
Skole / Organisasjon Don Bosco Prep High School
Lastet opp 27.11.16
Oppdatert 27.11.16