Projectile Motion


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Projectile Motion
Omtale Analyzing trajectories, taking note of the causes of variations.
Emne Fysikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord angles, heights, ranges, times
Simuleringar Projectile Motion


Forfattarar Bernadette Kozak
Skule / Organisasjon Don Bosco Prep High School
Lasta opp 27.11.16
Oppdatert 27.11.16