Making STABLE Atoms Lab


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Making STABLE Atoms Lab
Beskrivelse This lab activity is designed for a low-level high school Integrated Chemistry-Physics class but could easily be used at a lower level.
Emne Kjemi
Nivå Ungdomsskole, Videregående skole
Type Lab
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Ja
Språk English
Nøkkelord introductory, isotopes, stable nuclei
Simuleringer Bygg et atom (HTML5)


Forfattere Jonathan Johnson
Skole / Organisasjon Rensselaer Central High School
Lastet opp 03.10.16
Oppdatert 03.10.16