Making STABLE Atoms Lab


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Making STABLE Atoms Lab
Omtale This lab activity is designed for a low-level high school Integrated Chemistry-Physics class but could easily be used at a lower level.
Emne Kjemi
Nivå Ungdomsskule, Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 30 minutt
Inneheld svar Ja
Språk English
Nøkkelord introductory, isotopes, stable nuclei
Simuleringar Bygg eit atom (HTML5)


Forfattarar Jonathan Johnson
Skule / Organisasjon Rensselaer Central High School
Lasta opp 03.10.16
Oppdatert 03.10.16