Virtual Collisions Lab


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Virtual Collisions Lab
Beskrivelse This lab activity uses the Phet simulation to understand the various types of collisions.
Emne Fysikk
Nivå Videregående skole
Type Guided Activity, Lab, Lekser
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Collisions, Conservation of Momentum, Momentum
Simuleringer Støt-laboratorium


Forfattere Danny Diamond
Skole / Organisasjon Carpintria High School
Lastet opp 16.02.16
Oppdatert 16.02.16