Virtual Collisions Lab


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Virtual Collisions Lab
Omtale This lab activity uses the Phet simulation to understand the various types of collisions.
Emne Fysikk
Nivå Vidaregåande skule
Type Guided Activity, Lab, Lekser
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Collisions, Conservation of Momentum, Momentum
Simuleringar Collision Lab


Forfattarar Danny Diamond
Skule / Organisasjon Carpintria High School
Lasta opp 16.02.16
Oppdatert 16.02.16