Density and Earth's Crust


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Density and Earth's Crust
Beskrivelse Foundation for NGSS MS-ESS2-2. About 45 minutes. Students explore principles of density and apply them to fundamental ideas of how the Earth's crust floats on the mantle and the importance of varying densities between oceanic and continental crusts.
Emne Geofag
Nivå Ungdomsskole
Type Guided Activity
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Ja
Språk English
Nøkkelord crust, density, plate tectonics
Simuleringer Density


Forfattere Rosemary Boardman
Skole / Organisasjon International School of Beijing
Lastet opp 05.02.16
Oppdatert 06.02.16