Density and Earth's Crust


Download všetky súbory ako komprimovaný archív .zip


Názov Density and Earth's Crust
Popis Foundation for NGSS MS-ESS2-2. About 45 minutes. Students explore principles of density and apply them to fundamental ideas of how the Earth's crust floats on the mantle and the importance of varying densities between oceanic and continental crusts.
Predmet Veda o Zemi
Úroveň ZŠ druhý stupeň
Typ Sprievodné aktivity
Trvanie 30 min
Vrátane odpovedí Yes
Jazyk Angličtina
Kľúčové slová crust, density, plate tectonics
Simulácia Hustota


Autor(i) Rosemary Boardman
Škola / Organizácia International School of Beijing
Dátum odoslania 5.2.2016
Dátum aktualizácie 6.2.2016