Balancing Equations PhET


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Balancing Equations PhET
Beskrivelse This activity guides juniors who saw balancing equations as 9th graders into remembering the basics of balancing equations.
Emne Kjemi
Nivå Videregående skole
Type Guided Activity
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord balancing equations, coefficients, conservation of mass
Simuleringer Balanser kjemiske ligninger (HTML5)


Forfattere Kristine McDaniel
Skole / Organisasjon Beavercreek high School
Lastet opp 01.12.15
Oppdatert 01.12.15