Concentration - Interactive Lecture Demonstration A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Concentration - Interactive Lecture Demonstration
Beskrivelse This interactive lecture demonstration has the following learning goals: Students will be able to, (a) Relate the number of moles, the volume, and the concentration of a solution; (b) Predict qualitatively how actions such as adding solute, evaporating solvent, or draining the solution affect the concentration and number of moles of a solution; and (c) Calculate the change in the concentration of a solution when a given volume of solvent is added.
Emne Kjemi
Nivå Student - introduksjon (bachelor)
Type Demonstrasjon
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Ja
Språk English
Nøkkelord concentration, dilution, molarity, solute, solution, solvent
Simuleringer Concentration (HTML5), Konsentrasjon


Forfattere Robert Parson, Trish Loeblein
Skole / Organisasjon PhET
Lastet opp 05.11.14
Oppdatert 08.06.15