Masses and Springs: Energy


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Masses and Springs: Energy
Beskrivelse Students will use this simulation to explore the conservation of energy theory.
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord kinetic energy, potential energy, total energy
Simuleringer Lodd og fjærer


Forfattere Leslie Yam
Skole / Organisasjon HUNTER COLLEGE
Lastet opp 26.03.13
Oppdatert 26.03.13