Masses and Springs: Energy


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Masses and Springs: Energy
Omtale Students will use this simulation to explore the conservation of energy theory.
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord kinetic energy, potential energy, total energy
Simuleringar Lodd og fjører


Forfattarar Leslie Yam
Skule / Organisasjon HUNTER COLLEGE
Lasta opp 26.03.13
Oppdatert 26.03.13