Resistance and Resistivity


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Resistance and Resistivity
Beskrivelse Exploration of how resistance depends on the length of wire and its cross-sectional area.
Varighet 60 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord Resistance, Resistivity
Simuleringer Resistance in a Wire


Forfattere Duane Dolejsi
Skole / Organisasjon Northern State University
Lastet opp 29.12.12
Oppdatert 29.12.12