Resistance and Resistivity


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Resistance and Resistivity
Omtale Exploration of how resistance depends on the length of wire and its cross-sectional area.
Tid 60 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord Resistance, Resistivity
Simuleringar Resistance in a Wire


Forfattarar Duane Dolejsi
Skule / Organisasjon Northern State University
Lasta opp 29.12.12
Oppdatert 29.12.12