Atomic Marco Polo A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Atomic Marco Polo
Beskrivelse A short lab activity to introduce atomic structure and direct/indirect measurements
Emne Kjemi
Nivå Ungdomsskole
Type Lab
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Ja
Språk English
Nøkkelord direct indirect observation
Simuleringer Modeller av Hydrogenatomet


Forfattere Ryan White
Skole / Organisasjon Chapel School
Lastet opp 15.08.12
Oppdatert 04.04.16