Atomic Marco Polo A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Atomic Marco Polo
Omtale A short lab activity to introduce atomic structure and direct/indirect measurements
Emne Kjemi
Nivå Ungdomsskule
Type Lab
Tid 30 minutt
Inneheld svar Ja
Språk English
Nøkkelord direct indirect observation
Simuleringar Models of the Hydrogen Atom


Forfattarar Ryan White
Skule / Organisasjon Chapel School
Lasta opp 15.08.12
Oppdatert 04.04.16