Atomic Marco Polo A gold star indicates high-quality, inquiry-based activities that follow the PhET design guidelines.


Download Или можете да ги преземете сите датотеки како компресирани зип архиви.


Наслов Atomic Marco Polo
Опис A short lab activity to introduce atomic structure and direct/indirect measurements
Предмет Хемија
Ниво Средна школа
Тип Лабораторија
Траење 30 минути
Одговорите се вклучени Да
Јазик Англиски
Клучни зборови direct indirect observation
Симулации Модел на атомот на Водород


Автори Ryan White
Школо / Организација Chapel School
Поставено 15.8.12
Обновено 4.4.16