Greenhouse Effect


Download Eller du kan laste ned alle filene som et komprimert zip-arkiv.


Tittel Greenhouse Effect
Beskrivelse Guides students through the Greenhouse Effect Simulation. Used with my 9th-grade Earth Science class.
Emne Geofag
Nivå Ungdomsskole, Videregående skole
Type Lab
Varighet 30 minutter
Svar inkludert Nei
Språk English
Nøkkelord atmosphere, greenhouse
Simuleringer Drivhuseffekten


Forfattere Kevin Fairchild
Skole / Organisasjon La Costa Canyon High School
Lastet opp 01.04.12
Oppdatert 01.04.12