Greenhouse Effect


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Greenhouse Effect
Omtale Guides students through the Greenhouse Effect Simulation. Used with my 9th-grade Earth Science class.
Emne Geofag
Nivå Ungdomsskule, Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord atmosphere, greenhouse
Simuleringar The Greenhouse Effect


Forfattarar Kevin Fairchild
Skule / Organisasjon La Costa Canyon High School
Lasta opp 01.04.12
Oppdatert 01.04.12