Greenhouse Effect


Download Eller du kan laste ned alle filene som eit komprimert zip-arkiv.


Tittel Greenhouse Effect
Omtale Guides students through the Greenhouse Effect Simulation. Used with my 9th-grade Earth Science class.
Emne Geofag
Nivå Ungdomsskule, Vidaregåande skule
Type Lab
Tid 30 minutt
Inneheld svar Nei
Språk English
Nøkkelord atmosphere, greenhouse
Simuleringar The Greenhouse Effect


Forfattarar Kevin Fairchild
E-post for kontakt science@iguanasuite.net
Skule / Organisasjon La Costa Canyon High School
Lasta opp 01.04.12
Oppdatert 01.04.12